DNC sítě

DNC síť zajišťuje propojení výrobních strojů a případně dalších technologií do podnikové sítě LAN.

Na DNC serveru jsou archivovány a kompletně spravovány NC programy a podle potřeby jsou zasílány na příslušné stroje. Aplikace CNCprog zajistí komplexní management NC programů ve vašem podniku včetně automatického verzování programů, centrálního zálohování a logování veškerých událostí.

Proč v dnešní době budovat DNC síť, když stroje mají dostatečně velké paměti a USB vstupy? 

Hlavní funkcí DNC sítě není pouze nahrát program na stroj, ale především ujednotit tok dat NC programů ve výrobě, tvorba jednotného úložiště a monitoring přenosu programů.  

DNC síť zajistí 24-hodinovou dostupnost dat pro výrobu.

  • Podrobné informace o produktu naleznete zde.