Počítačky

Počítačka stravenek je zařízení, které slouží pro načítání čárových kódů stravenek, ale mohou to být rovněž různé tikety, kupony, lístky, které obsahují čárový kód, jež jednoznačně identifikuje stravenku, tiket,kupon apod. Počítačka může zároveň sloužit jako klasický počítací stroj, např. pro počítání bankovek.


Uvedené počítačky a pracoviště pro načítání stravenek urychlují jejich zpracování tím, že stravenky není nutno při zpracování třídit podle jednotlivých nominálních hodnot, neboť nominální hodnota je obsažena v čárovém kódu a software nominální hodnotu z čárového kódu vytěží. Po načtení stravenek software zpracuje výčetku podle jednotlivých stravenkových společností, takže již není potřeba vyplňovat další formulář, obsluha výčetku vytiskne a předá spolu se stravenkami do stravenkové společnosti k proplacení.

Zákazníci na Slovensku, kteří používají naši počítačku, získávají nyní díky společnosti Cheque Déjeuner další velkou výhodu. CAMO ve spolupráci s Cheque Déjeuner Slovensko vyvinulo aplikaci, která umožňuje dávkové ověření nebo dávkové uplatnění tiketů Cheque Déjeuner on-line přístupem přímo v databázi vydavatele.
Díky společnosti Cheque Déjeuner Slovensko byl spuštěn první projekt elektronického předávání nasnímaných stravenek mezi zákazníkem a stravenkovou společností!

  • Podrobné informace o produktu naleznete zde.