Docházkové, přístupové a stravovací systémy


  • DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM 
Slouží pro evidenci a vyhodnocení docházky, přípravu podkladů pro mzdy, sledování přítomnosti na pracovišti a pohybu zaměstnance v průběhu pracovní doby. Námi dodávaný systém je maximálně sofistikovaný a neustále zdokonalovaný díky dlouhodobým zkušenostem v praxi a vždy v souladu s aktuální legislativou. Součástí docházkového systému jsou také funkce pro  přístupový systém, který umožňuje kontrolu pohybu osob pomocí stejného ID média.
 
  • Klíčové vlastnosti docházkového systému  
*  Načítání dat do systému probíhá přes evidenční terminály pomocí identifikačních médií zaměstnanců.
*  Docházkové terminály jsou umístěny na klíčových místech objektu, u hlavních vchodů či vstupů na pracoviště,
    kde probíhá evidování příchodů, odchodů a volitelných přerušení pracovní doby.
*  Pro každou operaci lze definovat způsob chování při dalším zpracování (způsob zápočtu, automatické ukončení
    nebo opakování, zaokrouhlování apod.).
*  Údaje o průchodech, včetně přesného data a času, jsou uloženy v terminálu a přenášeny do počítače, kde
     probíhá jejich zpracování a vyhodnocení.
*  Vyhodnocení výsledků probíhá v měsíčních obdobích, nebo v libovolném jiném intervalu.
*  Zpracovanou docházku lze upravovat na základě oprávnění a provádět schvalování na několika úrovních.
*  K dispozici je velké množství předvolených tiskových sestav, které je možné prohlížet na obrazovce
     nebo tisknout, a dále různé formáty exportů pro mzdové a personální systémy.
*  Docházkový systém lze současně využívat jako přístupový systém k otevírání dveří, turniketů nebo závor dle
    přístupových práv.
     
  • STRAVOVACÍ SYSTÉM

Stravovací systém slouží pro komplexní řízení provozů hromadného stravování, pro podnikové jídelny, školy a internátní zařízení, domovy pro seniory. Systém zcela odstraňuje náročnou evidenci objednávek a vyúčtování stravy pomocí stravenek, při kterém mnohdy dochází k chybám a neoprávněným odběrům jídel. Systém lze provozovat jako debetní i kreditní nebo restaurační, dalšími moduly lze rozšířit pro kantýnu a další související provozy.

  • Princip práce stravovacího systému

Objednávání jídel probíhá na objednávkových terminálech, počítačích v síti LAN nebo přes intranet. Objednávat a vydávat lze teplou i studenou stravu včetně polévky, zákusků, salátu apod. Pro každé jídlo lze stanovit cenové kategorie pro různé skupiny strávníků. Pro každého strávníka je vedeno samostatné konto, jehož stav si může kdykoliv ověřit na objednávkovém terminálu nebo v počítači. Objednávky probíhají podle vytvořeného jídelníčku na neomezenou dobu dopředu. Později je možno objednávky měnit, rušit nebo poskytnout do burzy.

Výdej stravy probíhá zcela automaticky na výdejních místech přiložením karty nebo čipu k výdejnímu snímači. Kuchaři se poté zobrazí informace, jaké jídlo v jakém množství má vydat. Při výdeji je vždy zamezeno opakovanému odběru jídel. Výdej může být realizován také formou přímého prodeje s platbou identifikační kartou nebo v hotovosti.

Vyúčtování stravného může probíhat jako kreditní nebo srážkové. Ve spojení s docházkovým systémem se u všech odběrů kontrolují nároky na dotace podle odpracovaných směn. Výsledná suma a přehledy odběrů stravy jsou k dispozici formouprohlížení, tiskových výstupů a exportů pro mzdové systémy.Pro provoz kuchyně systém okamžitě poskytne počty objednaných jídel pro objednávku u dodavatele nebo pro přípravu ve vlastní kuchyni. 

Modul normování poskytuje informace o potřebných surovinách a jejich následný odpis ze skladových karet. Vyhodnocení ekonomiky provozu probíhá za libovolné období formou uživatelsky definovaných tiskových sestav.