Systém pro on-line skenování stravenek na pokladnách

  • Jedním z našich řešení v oblasti automatizace zpracování tiketů s čárovými kódy je systém pro skenování stravenek nebo jiných např. dárkových kuponů na pokladních skenerech a on-line validace stravenek.
  • Zákazník může při nákupu potravin zaplatit stravenkou. Pokladní naskenuje zakoupené potraviny a v platebním režimu naskenuje na stejném pokladním skeneru stravenku. Systém rozpozná čárový kód stravenky, odešle čárový kód validačnímu serveru GMS CAMO. Server identifikuje vydavatele stravenky, zkontroluje platnost stravenky, zkontroluje v databázi, zda stravenka již nebyla použita a pokud je vše v pořádku, vrátí na pokladnu v čase do 300 milisekund nominální hodnotu stravenky. 
  • Řešení s validačním serverem GMS CAMO využívá v české republice např. společnost BILLA, kdy k validačnímu serveru je v režimu on-line připojeno více než 1.000 pokladen.

Systém pro on-line ověřování a on-line uplatnění stravenek na Slovensku

  • Na Slovensku je specifická situace díky "revolučnímu přístupu"společnosti Cheque Dejeuner.
  • Cheque Dejeuner umožňuje vybraným partnerům na základě smlouvy a ve spolupráci se společností CAMO on-line ověřování nebo on-line uplatnění stravenek přímým přístupem do databáze vydaným stravenek Cheque Dejeuner.  
  • Při placení stravenkou pokladní naskenuje čárový kód na stravence a systém GMS CAMO přenese šifrovaným kanálem naskenovaný kód do databáze Cheque Dejeuner.  
  • V databázi vydaných stravenek se ověří, zda taková stravenka existuje (zda se nejedná o falzifikát), zda nebyla již někde použita a v případě, že ověření je o.k., odešle na pokladnu nominální hodnotu stravenky a v databázi připojí k této stravence příznak, že stravenka již byla ověřena. 
  • V této fázi může, ale nemusí dojít zároveň k zneplatnění stravenky v databázi Cheque Dejeuner. Pokud dojde k zneplatnění, stravenka již splnila svůj účel a může být na základě smlouvy s vydavatelem fyzicky zničena (skartována). Obchodník (market) již nemusí za jistých podmínek takové stravenky fyzicky odesílat vydavateli a budou mu vydavatelem proplaceny. 
  • V druhé variantě může k zneplatnění stravenek v databázi Cheque Dejeuner dojít na základě hromadného přenosu elektronického souboru s načtenými stravenkami na konci dne po uzavření prodejny.