Správa počítačových sítí

Specializujeme se na externí správu firemních informačních technologií - Outsourcing IT. Nabízíme vám dlouhodobou transparentní spolupráci, založenou na jasně definované smlouvě. Externí správa IT může soukromým firmám i státním organizacím, oproti využití interního IT technika nebo oddělení, přinést celou řadu výhod. Jsme schopni převzít jak správu celé infrastruktury IT, tak jenom určité části. 
U našich zákazníků neřešíme pouze samotou správu IT, ale staráme se také o rozvoj IT infrastruktury a dodávky veškerých informačních a komunikačních technologií.

Rádi s vám osobně prodiskutujeme technické i ekonomické výhody externí správy informačních technologií. 

Provádíme následující služby:

-  Výstavbu datových sítí. 
-  Montáže datových rozvaděčů a datových zásuvek.
-  Vybavení datových rozvaděčů potřebnými komponenty.
-  Instalaci Wi-Fi jednotek včetně konfigurace.
-  Údržbu datových a bezdrátových sítí, včetně aktivních síťových prvků - routerů, switchů a firewallů.
-  Zabezpečení počítačových sítí.
-  Připojení klientských PC stanic do počítačové sítě.
-  Správu počítačové sítě v organizaci, včetně přístupových práv, nastavení, instalace certifikátů apod.
-  Udržujeme aktualizovanou dokumentaci spravovaných technologií.